Re-integratie

Ziekteverzuim heeft voor werkgever en betreffende werknemer soms ernstige gevolgen. Verlies van gezondheid betekent vaak verlies aan productiviteit. En werkgever en werknemer krijgen te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Daar zijn voor beide partijen verplichtingen aan verbonden. Lees meer...

Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter in 2002, is de werkgever verantwoordelijk voor het re-integratieproces. Ook voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie van verzuimende werknemers. Werknemers moeten verplicht aan begeleiding en re-integratie meewerken en een plan van aanpak opstellen. Houden werkgever of werknemer zich niet aan hun verplichtingen, dan volgen financiële sancties.

1e en 2e spoor
Re-integratie kan bij de huidige werkgever plaatsvinden (re-integratie 1e spoor). Als dat niet lukt, bijvoorbeeld als gevolg van organisatiewijzigingen, moet de werkgever zich inspannen voor passend werk elders (re-integratie 2e spoor). Dienstverlening van JobDirection beslaat zowel het 1e als het 2e spoor. Onze ervaring is dat zo snel mogelijk actie moet plaatsvinden. Hoe langer men thuis zit, des te moeilijker re-integratie wordt.

We gaan eerst met werkgever en betrokken werknemer in gesprek. Tijdens het eigenlijke traject houden we op vastgestelde momenten contact met de werkgever. Die blijft zo goed op de hoogte van de voortgang van het proces. Wij hanteren een transparante werkwijze die tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het vertrouwelijke karakter van de gesprekken tussen de werknemer in kwestie en JobDirection.